PU 298


Přístroj pro revize svařovacích zařízení.

Pro stanovení cenové nabídky a zaslání objednávky nás kontakujte: mcu@metra.cz

Přístroj PU 298 je určen ke kontrole svařovacích zařízení dle ČSN EN 60974-4. PU298 je konstruován je v plastovém kufru. K přístroji lze připojit i třífázový adaptér PD294. Z klávesnice přístroje lze spustit všechna měření, která umožňuje PD294 (fázová napětí, proudy, činné a zdánlivé výkony, účiníky, unikající proudy IΔ, IPE a dotykový proud IF). Naměřené hodnoty, zobrazené na displeji, je možné ukládat do paměti a přenášet do PC k dalšímu zpracování. Pro měření RPE a RISO lze využít libovolný přístroj pro revizi spotřebičů. Pro připojení k měřenému objektu slouží dvě bezpečnostní zdířky.

Přístroj odpovídá bezpečnostním požadavkům dle ČSN EN 61010-1 a požadavkům EMC dle ČSN EN 55011, ČSN EN 5082-2, ČSN EN 61557

Technické parametry:

  • Unikající proud svařovacího obvodu IWP: (0 až 19,99) mA
  • Napětí naprázdno U1M, U0: (0 až 149,9) V
  • Napětí naprázdno U0P: (0 až 212) V
  • Primární unikající proud IPE, Id: (0 až 19,99) mA
  • Dotykový proud IF: (0 až 3,999) mA
  • Odpor ochranného vodiče RPE: Dle přístroje použitého pro měření RPE a RISO (např. PU184D, PU194 nebo jiné)
  • Izolační odpor RISO: Dle přístroje použitého pro měření RPE a RISO (např. PU184D, PU194 nebo jiné)
  • Rozměry: 300 x 200 x 60 mm
  • Hmotnost: cca 2 kg