Tradiční značka firmy METRA BLANSKO s.r.o. se stoletou tradicí je pro široké spektrum zákazníků symbolem kvalitních a přesných výrobků a služeb. Od roku 2009 patří METRA BLANSKO s.r.o. do skupiny firem Blue Elephant – BEC Investment a.s.

Historie firmy

V roce 1911 začali v malé dílně v Blansku nedaleko Brna vyrábět elektrické měřicí přístroje, a to jako první v tehdejším Rakousko-Uhersku a jedni z prvních v Evropě. Byla to doba výrazného technického a průmyslového rozvoje, kdy parní a první elektrické stroje se už bez elektrického měření nemohly obejít. U počátků výroby elektrických měřicích přístrojů v Blansku stál významný český vynálezce Ing. Erich Roučka. Jeho dílna se brzy rozrostla na malou továrnu. Zaměstnanci si pod vedením Ing. Roučky rychle osvojili novou techniku a výrobky továrny si získávaly dobrou pověst na trhu.

Válečné dodávky za první světové války umožnily rozšíření a modernizaci výroby a počet zaměstnanců se rozrostl na 120. Konec války a s ním ukončení vojenských zakázek si vynutily změnu výroby. Majitel překlenul toto složité období zavedením doplňkové výroby kuchyňských vah, brzy se však vrátil k výrobě měřicích přístrojů. Začínají se vyrábět i složitější a náročnější přístroje – laboratorní můstky, dekády a v roce 1929 i první registrační přístroje. Velkým rozmachem prošla firma ve druhé polovině dvacátých let, kdy se začaly projevovat zkušenosti, které si Ing. Roučka přivezl ze své studijní cesty do Ameriky, uskutečněné v letech 1919 až 1921. Zavedl jako první v Evropě sériovou výrobu automatických kotelních regulací, nazvaných se souhlasem Karla Čapka „Roučkovy roboty“.

Měřicí přístroje a kotelní regulátory pod značkou ER se staly známými nejen v Evropě, ale i v zámoří. Nalezly široké uplatnění v dílenských a elektrárenských provozech, při stavbě a kontrole elektrorozvodných soustav a v řadě laboratoří. Byly zkonstruovány rovněž přístroje pro těžké podmínky hutního a důlního prostředí, značná část produkce byla instalována v palubní výzbroji námořních lodí i v jiných náročných aplikacích. U jejich zrodu stála vždy klíčová postava tohoto období historie firmy – Ing. Erich Roučka, člověk s obdivuhodnou tvůrčí invencí a neobyčejnou pracovní pílí, člověk, který dovedl spojit možnosti nových technologií s potřebami praxe.

O jeho neobyčejné invenci a píli svědčí fakt, že za dobu svého plodného života přihlásil k patentování kolem 850 vynálezů, z nichž většinu úspěšně realizoval. Historické exponáty původních Roučkových elektrických měřicích přístrojů a kotelních regulátorů zůstávají i dnes jedním z názorných dokladů našich průmyslových tradic. Po roce 1990 naše společnost METRA BLANSKO s.r.o. prošla úspěšnou transformační etapou. Privatizace kuponovou metodou vytvořila předpoklady dalšího rozvoje. Společnost aktivně sleduje a zapracovává nejvyspělejší poznatky zvolených podnikatelských činností. Spolupráce se známými nadnárodními společnostmi přináší pozitivní dopady pro prosperitu společnosti METRA BLANSKO s.r.o.

Současnost

V současné době se METRA BLANSKO s.r.o. zabývá již výhradně vývojem, výrobou a prodejem tradičních přístrojů pro měření elektrických i neelektrických veličin.

Kvalita a ekologie

Abychom mohli zaručit svým zákazníkům odpovídající kvality produktů a služeb, je zaveden Systém managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ISO 14001:2016.

Společnost Metra Blansko s.r.o. je zapojena do sběrného systému, s ohledem na novelu zákona o odpadech má uzavřenu smlouvu se společností ASEKOL a.s. dle zák.č.185/2001 Sb. a č. 7/2005 Sb., o zajištění kolektivního plnění, jejímž prostřednictvím se podílí na financování zpětného odběru a likvidace výrobků v oblasti měřící techniky.
Má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM a.s. a plní své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst.1 písm.c) zákona o obalech. Zapojila se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK – F00170054.