PU 182.1 MEGMET 501 D


Přístroj pro měření izolačních odporů.

Pro stanovení cenové nabídky a zaslání objednávky nás kontakujte: mcu@metra.cz

Přístroj je určen především k měření izolačního odporu elektrických předmětů a zařízení v návaznosti na ČSN 331610 (pro el. spotřebiče) při jmenovitém stejnosměrném napětí 100 V, 250 V a 500 V. Dále umožňuje měřit střídavé i stejnosměrné napětí do 550 V.

 • Snadná obsluha a minimální údržba
 • Blokování měření izolačního odporu při přítomnosti cizího napětí na měřeném objektu
 • Automatické vybití případné kapacitní složky měřeného objektu po skončení měření
 • Automatické přepnutí a indikace ss/st při měření cizího napětí u ss napětí indikace polarity
 • Indikace nedostatečného napětí napájecích článků
 • Přístroj i příslušenství jsou v provedení s dvojitou izolací
 • Přístroj odpovídá bezpečnostním požadavkům dle ČSN EN 61010-1, požadavkům EMC dle ČSN EN 50081-1, ČSN EN 50082-2, ČSN EN 61557 a splňuje požadavky normy DIN 57 413/VDE 413, díl 1

Technické parametry

 • Jmenovitá ss napětí: 100, 250, 500 V
 • Měřící rozsah ST napětí: 20 ÷ 550 V/ 45 - 65 Hz
 • Měřící rozsah SS napětí: 20 ÷ 550 V/ 45 - 65 Hz
 • Základní přesnost: (2% z MH + 5D) pro napětí i izolační odpor
 • Izolační odpor: 0,10 ÷ 1,999 MΩ, 0,15 ÷ 19,99 MΩ, 5,0 ÷ 199,9 MΩ, 50 ÷ 1999 MΩ
 • Baterie: Dobíjecí zdroj ZDA 31 na zvláštní objednávku
 • Rozměry: 308 x 92 x 57 mm
 • Hmotnost: cca 500g