PD 294


Přístroj pro revize třífázových elektrických spotřebičů.

Pro stanovení cenové nabídky a zaslání objednávky nás kontakujte: mcu@metra.cz

Přístroj pro revize třífázových elektrických spotřebičů. Přístroj PD 294 je konstruován v odolném uzavíratelném plastovém kufru. Je vybaven pevnou napájecí šňůrou s třífázovou 5-kolíkovou vidlicí 32A. K přístroji PU 294 DELTA jepřipojen pomocí kabelu QD294. Dále má pevný kabel s jednofázovou vidlicí pro připojení do měřicí zásuvky PU 294DELTA při měření izolačních odporů RISO, odporu ochrannéhovodiče RPE a náhradního unikajícího proudu ID. Jednofázová zásuvka je určena pro napájení PU 294DELTA, avšak pouze tehdy, je-li přístroj PD 294 připojen k třífazovésíti se středním vodičem. Vidlice i kabely jsou při přepravě uloženy v úložném prostoru uzavřeného kufru. Naměřené HODNOTY se zobrazují na displeji PU 294DELTA.

Přístrojem PD 294 připojeným k PU 294 DELTA lze měřit:

 • proud ochranným vodičem IPE
 • rozdílový proud IΔ
 • dotykový proud IF
 • fázová napětí jednotlivých fází
 • proudy jednotlivých fází odebírané měřeným spotřebičem
 • činný příkon P, zdánlivý příkon S a účiník cosϕ měřeného spotřebiče
 • izolační odpory RISO
 • odpor ochranného vodiče RPE
 • náhradní unikající proud ID


Technické parametry:

 • Síťové napětí ULN: 190V až 255V ± (1%MH + 10D)
 • Odebíraný fázový proud IL: 0,5 až 24A ± (3%MH + 0,3A)
 • Činný příkon P (1fáze): (200 až 6000) W ± (5%MH +100W)
 • Zdánlivý příkon S (1fáze): (200 až 6000) VA ± (5%MH +100VA)
 • Účiník cosφ: (0,50 až 1,00) ± 0,10
 • Proud ochranným vodičem IPE: (0 až 19,99) mA ± 0,40mA
 • Rozdílový proud IA: (0 až 19,99) mA ± 0,40mA
 • Dotykový proud IF: (0 až 3,999) mA ± 0,40mA
 • Náhradní unikající proud ID: dle PU294 DELTA
 • Izolační odpor RISO: 20MΩ / 500V
 • Odpor ochranného vodiče RPE: dle PU294 DELTA
 • Hmotnost: cca 5kg
 • Provozní teplota: 23 °C ± 2 °C
 • Napájení: 3x230 V ± 2%
 • Rozměry: 406 x 330 x 174 mm