Převodníky řady MT, TP 0,5 %

Nabízíme širokou škálu převodníků elektrických veličin, které vyrábíme v mnoha standardizovaných rozměrech a variantách.

Seismické zkoušky.

Pro stanovení cenové nabídky a zaslání objednávky nás kontaktujte: mcu@metra.cz


Převodníky METRY BLANSKO s.r.o. jsou určeny pro převod elektrických veličin na měronosný stejnosměrný signál ve formě stejnosměrného napětí nebo stejnosměrného vnuceného proudu. Dají se využít ve spojení s ukazovacím ručkovým přístrojem cejchovaným v jednotkách měřené veličiny nebo se zapisovačem, případně i s číslicovým přístrojem. Rozsáhlé možnosti poskytují také jako čidla pro regulační a řídící účely v oblastech průmyslového měření a v neposlední řadě jako nezbytné komponenty při získávání obrazu technologického prostředí pro vyhodnocovací a zpracovatelské výpočetní systémy. Převodníky jsou konstruovány pro trvalý provoz. Každý převodník obsahuje vstupní obvody pro galvanické oddělení vlastního měřícího obvodu a výstupní zesilovač pro převedení výstupního signálu na unifikovaný výstup.

Přednosti:

 • Jednoduchá montáž na DIN lištu
 • Vysoká odolnost proti rušivým napětím
 • Elektrická pevnost mezi vstupem a výstupem 3700V
 • Velký výběr různých provedení
 • Volitelná převodní charakteristika
 • Volitelný způsob napájení (i po výstupní lince)
 • Galvanické oddělení
 • Široký rozsah provozních teplot
 • Trvalý provoz
 • Typové ověření, značka CE
 • Certifikace pro použití v JE
 • Tradiční kvalita METRA BLANSKO s.r.o.
 • Zakázkové úpravy dle požadavků zákazníků