Metra 615 digitální multimetr


Metra 615 digitální multimetr

pro měření v elektrotechnice, elektronice, rozhlasové a televizní technice, pro školicí i vzdělávací účely.

Pro stanovení cenové nabídky, zaslání objednávky a případné dotazy nás kontaktujte: mcu@metra.cz

Vlastnosti: • Stejnosměrná a střídavá napětí od 100 μV do 1000 V • Stejnosměrné a střídavé proudy od 10 μA do 10,00 A • Odpor od 100 mΩ do 60,00 MΩ • Kapacita od 1pF do 40.00 mF, s korekcí nuly. • Frekvence od 10,00Hz do 10 MHz • Měření diod a test kontinuity • Přidržení zobrazení naměřené hodnoty na displeji • Měření činitele vytížení (duty cycle; v %) • Měření teploty termočlánkem typu K • Měření špičkové (peak) hodnoty