Metra 615 digitální multimetr

Metra 615 digitální multimetr

3 900,00  bez DPH

Metra 615 digitální multimetr

Ke stažení:

Katalogový list M615

 

Katalogové číslo: Metra615 Kategorie:

Metra 615 digitální multimetr

pro měření v elektrotechnice, elektronice, rozhlasové a televizní technice, pro školicí i vzdělávací účely.

Vlastnosti:
• Stejnosměrná a střídavá napětí od 100 μV do 1000 V
• Stejnosměrné a střídavé proudy od 10 μA do 10,00 A
• Odpor od 100 mΩ do 60,00 MΩ
• Kapacita od 1pF do 40.00 mF, s korekcí nuly.
• Frekvence od 10,00Hz do 10 MHz
• Měření diod a test kontinuity
• Přidržení zobrazení naměřené hodnoty na displeji
• Měření činitele vytížení (duty cycle; v %)
• Měření teploty termočlánkem typu K
• Měření špičkové (peak) hodnoty

Přidržení zobrazení špičkové hodnoty na displeji

(funkce Peak Hold)

Funkce MIN/MAX

Funkce MIN/MAX

Měření teploty

Multimetry měří teplotu termočlánky typu “K” (NiCr- Ni), v rozsahu od 0°C do 1300°C.

Ochrana před průnikem prachu a vody (stupeň krytí krytem – kód IP)

Přístroj: IP 50
Svorky: IP20 podle ČSN EN 60529

Testování diod a spojitosti

Umožňuje testovat polarity diod, kontrolu zkratů a přerušení obvodu. Kromě zobrazení na display je u R<30 Ω signalizováno akustickým signálem.

Relativní měření (REL)

Stisknutím a držením tlačítka PEAK a nástedně
AUTI/MAN, se provede korekce nuly a změří se relativní hodnota. Není aktivní ve funkcích Hz / Duty.