Magnetoelektrické DC přístroje typ Ma a Mb


MAGNETOELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE DC AMPÉRMETRY A VOLTMETRY

výchylka ručky 240˚ typ Ma 72c, Ma 96c, Ma 120c

výchylka ručky 90˚ typ Mb72, Mb72-1, Mb 96, Mb 96-1

Katalog s technickými údaji naleznete na záložce ke stažení níže pod produktem.

Pro stanovení cenové nabídky a zaslání objednávky nás kontaktujte: mcu@metra.cz

Magnetoelektrické ampérmetry stejnosměrné
výchylka ručky 2400
Typ Rozsah
Ma 72c 250µA - 600mA
Ma 72c 1 A - 15 A
Ma 72c 25 A - 60 A
Ma 72c xA / 60mV
Ma 72c-1 xA / 60mV (nelze vyrobit s 0 uprostřed)
Ma 96c 250µA - 600m A
Ma 96c 1 A - 15 A
Ma 96c 25 A - 60 A
Ma 96c xA / 60 mV
Ma 96c-1 xA / 60 mV (nelze vyrobit s 0 uprostřed)
Ma 120c 400µA - 600mA
Ma 120c 1A -15A
Ma 120c 25 -60A
Ma 120c x/60mA
výchylka ručky 900
Mb 72 60uA - 6A
Mb 72 10 - 60A
Mb 72 xA / 60mV
Mb 72-1 xA / 60mV (nelze vyrobit s 0 uprostřed)
Mb 96 60uA - .6A
Mb 96 10 -60A
Mb 96 xA / 60mV
Mb 96-1 xA / 60mV (nelze vyrobit s 0 uprostřed)