Elektromagnetické ampermetry a voltmetry Fb-1, AC proud, AC napětí


ELEKTROMAGNETICKÉ PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ A STŘÍDAVÉHO PROUDU

Třída přesnosti 1,5 podle ČSN EN 60051-1
Ampérmetry mají standardně dvojnásobnou přetížitelnost. Typ Fb 72-1 a Fb 96-1.

Katalog s technickými údaji naleznete na záložce ke stažení níže pod produktem.Pro stanovení cenové nabídky a zaslání objednávky nás kontakujte: mcu@metra.cz

Rozsah (plná výchylka)

Voltmetry:
0-600V
S měřícím transformátorem x /100V, nebo x/110V

Ampermetry:
100-600
mA
0-6A přímý
S měřícím transformátorem x/1A, nebo x/5A