MODEL RLM-10

MODEL RLM-10. Cena 18.990 Kč bez DPH


MODEL RLM-10 JE MĚŘICÍ PŘEVODNÍK SVODOVÉHO PROUDU NA PRINCIPU ROGOWSKIHO CÍVKY

MĚŘENÍ SVODOVÉHO PROUDU

- Měření zemnicího vodiče
- Měření v 1-, 2- a 3-fázovém systému, bez zemnicího vodiče

MĚŘENÍ PROUDU VE FÁZOVÉM VODIČI


  1. SPECIFIKACE

SENZOR PRO DETEKCI PROUDU (PRUŽNÝ MĚŘICÍ PŘEVODNÍK TYPU MĚŘICÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU – CT)

Model: FZCT-220

Metoda: Rogowskiho cívka s děleným jádrem

Vnitřní průměr: ø 210 mm (celková délka 650 mm)

Vliv zbytkového proudu: menší jak 0,5 A (na nejcitlivějším místě při 50 A AC)

Výdržné zkušební (izolační) napětí: 2200 V AC/1 minuta

Délka připojovacích vodičů: cca 2 m mezi senzorem a zobrazovací jednotkou

2) MĚŘICÍ ČÁST

Měřicí funkce: střídavý proud na vedení a svodový proud

Měřicí metoda: klešťový přístroj; snímací smyčka ve funkci měřicího

transformátoru proudu (CT)

Měřicí rozsah: AC: 3000 mA/30 A/300 A/3000 A

Přepínání funkcí: manuální otočný přepínač pro 4 měřené veličiny

Převod A/D signálu: dvojí integrace s detekcí efektivní hodnoty proudu

Vzorkovací četnost: 2x /sekundu

Zobrazovací jednotka: LCD displej, max. zobrazená hodnota 3200, se symboly

Indikace funkce „data hold“: symbol „DH“ na LCD displeji

Indikace funkce překročení rozsahu: symbol „OL“ (overload = přetížení) na LCD displeji

Indikace vybití baterie: symbol „B“ na LCD displeji

Signálový výstup pro záznamník: 300 mV DC pro každou měřenou veličinu při maximální hodnotě rozsahu (výstupní impedance: menší jak 10 kΩ)

Funkce automatického vypnutí napájení (auto power off): aktivována cca po 10 minutách po zapnutí napájení. Je možno ji vyřadit z činnosti přepnutím funkčního přepínače do polohy OFF a pak zase zapnutím. Při použití kabelu záznamníku je tato funkce vyřazena z činnosti.

Podsvícení displeje: stlačením tlačítka LIGHT se podsvítí údaj na displeji. Dalším stlačením tohoto tlačítka se podsvícení vypne.

OBECNÉ SPECIFIKACE

Napětí měřeného obvodu: nižší jak 600 V stříd. (AC)

Provozní teplota: 0 až 40°C, relativní vlhkost < 80% (bez kondenzace)

Skladovací teplota: -10°C a 60°C, relativní vlhkost < 70% (bez kondenzace)

Zkušební výdržné napětí: 2200 V AC/1 minuta

Proudová spotřeba: 7 mA (cca 200 hodin trvalého provozu)

Napájení: LM-3 x 6

Rozměry/hmotnost: zobrazovací část přístroje: 159x105x53 mm (š x v x h)

hmotnost cca 350 g bez baterií

část přístroje se snímačem: vnitřní průměr 210 mm, hmotnost

cca 250 g

Příslušenství: pouzdro z měkkého materiálu, testovací vodiče (hroty), baterie, návod k obsluze

Volitelné příslušenství: výstupní kabel pro připojení záznamníku

PŘESNOST (platí pro teplotu 23°C ± 5°C, relativní vlhkost menší jak 85%, 50/60 Hz)

Rozsah

Rozlišení

Přesnost

3000 mA

1 mA

± 3% odečtené hodnoty ± 10 digitů

30 A

0,01 A

± 2,5% odečtené hodnoty ± 5 digitů

300 A

0,1 A

3000 A

1 A

Signálový výstup

± 2% plného rozsahu

* Za předpokladu, že měřený vodič bude umístěn ve středu proudové snímací smyčky

* Na rozsahu 3 000 A může displej na nejnižším řádovém místě ukazovat hodnotu 5 až 6, bez proudu na vstupu. Nejedná se o vadu přístroje.