Metra ACDC Digitální klešťový přístroj 1000A


Metra ACDC Digitální klešťový přístroj 1000A

měří střídavý a stejnosměrný proud (skutečnou efektivní hodnotu – TRMS), střídavé napětí (TRMS) a stejnosměrné napětí, kapacitní reaktanci, ohmický odpor a kontinuitu, frekvenci, činitel využití (duty cycle) a teplotu

Pro stanovení cenové nabídky, zaslání objednávky a případné dotazy nás kontaktujte: mcu@metra.cz