Snímač otáček LTV


SNÍMAČ OTÁČEK LTV

Snímač otáček typ LTV 1x vytváří na optoelektrickém principu impulsní signály ve čtyřech kanálech, které poskytují informaci o otáčkách osy vozidla

Pro stanovení cenové nabídky a zaslání objednávky nás kontakujte: mcu@metra.cz

Snímač představuje generátor kladných impulsů pracující na principu přerušování infračerveného paprsku v optoelektronickém systému štěrbinovou clonou. Zdrojem záření je Ga-As dioda a přijímačem je fototranzistor. Fázového posunutí signálu v dalších kanálech je dosaženo mechanickým posunutím příslušné dvojice dioda - fototranzistor. Signál z fototranzistoru je zesílen a tvarován elektronickými obvody, které jsou umístěny na desce plošného spoje vestavěné v tělese snímače. K dispozici jsou čtyři nezávislé výstupní signály postupně fázově posunuté o cca 90° v kanálech A, B, C, D.

Pro podrobnější informace prosím kontaktujte naše obchodní oddělení: mcu@metra.cz

Ke stažení: snímač otáček