Lokomotivní tachograf LT


ELEKTRONICKÁ RYCHLOMĚROVÁ SOUPRAVA ŘADY LT

Lokomotivní tachograf je zařízení určené k záznamu, zpracování a předávání informací o provozu železničního kolejového vozidla. Umožňuje měření a záznam ujeté dráhy a rychlosti kolejových vozidel - zejména trakčních vozidel - a záznam dalších informací o provozu vozidla v závislosti na dráze a na čase.

Pro stanovení cenové nabídky a zaslání objednávky nás kontakujte: mcu@metra.cz

Souprava se skládá z těchto hlavních částí:

- měřicí a záznamová jednotka LTExx

- komunikační a indikační jednotky LTZxx a příp. jednotky klávesnice LTK1x

- snímač otáček LTVxx

- propojovací skříňka (svorkovnice) LTSxx

- tlakový snímač TMG 568 R3E

Rychloměrová souprava je dodávána dle objednávky buď v předem dohodnutých sestavách, kterým výrobce

přidělí typové označení, nebo jsou dodávány jednotlivé přístroje samostatně.

Vyhodnocovací software LT

Pro stahování, zpracování a vyhodnocení dat z rychloměru dodáváme vyhodnocovací software LT.

Pro podrobnější informace prosím kontaktujte naše obchodní oddělení: mcu@metra.cz