PU 195


PU 195 SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ

Přístroj je určen pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací jednofázových nebo třífázových s fázovým napětím 190 až 260 V a pro zkoušení proudových chráničů všech typů - nezpožděných (-), zpožděných (G) i selektivních (S) citlivých jak na proud střídavý (AC), tak pulzující (A).

měření napětí mezi fázovým a ochranným vodičem UL-PE

Tměření napětí mezi fázovým a středním vodičem UL-N

měření napětí mezi středním a ochranným vodičem UN-PE

informativní měření kmitočtu napětí

měření sdruženého napětí do 450 V a určení sledu fází (adaptér PD195)

měření impedance ochranné smyčky ZS a vnitřní impedanci sítě ZI i mezi dvěma fázovými vodiči

měření impedance ochranné smyčky ZS za proudovým chráničem bez jeho vybavení

měření vybavovacího času proudových chráničů tA rozdílovým střídavým proudem I N, 5xI N a rozdílovým pulzujícím proudem

zkoušení chrániče postupně narůstajícím proudem,měření vybavovacího proudu chrániče I a měření dotykového napětí U v okamžiku vybavení

měření dotykového napětí UB bez vybavení chrániče proudem 0,45 x I N (45% jmenovitého vybavovacího proudu) a zkoušku nevybavení chrániče

měření malých odporů RPE stejnosměrným proudem 200mA se změnou polarity proudu

měření izolačních odporů RISO nastavitelným napětím 50 V až 500 V

test zásuvky - ověření správného zapojení vodičů v zásuvce

Měřené hodnoty a další údaje jsou zobrazovány na podsvíceném grafickém displeji. Naměřené hodnoty (až 1000 měření) jsou ukládány do paměti. Lze je zobrazit na displeji nebo pomocí standardního kabelu USB A-B přenést do počítače k dalšímu zpracování.Přístroj splň uje požadavky normy ČSN EN 61326-1 - Zařízení tř. B, přerušovaný provoz a ČSN EN 61557 - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti pro- středků ochrany. Je napájen ze 4 NiMh nebo NiCd akumulátorů typ AAA, které se dobíjejí v přístroji. Součástí dodávky je dvouvodičový měřicí adaptér PD191.1, 2 kusy krokosvorek a obal.