Proudový transformátor MXM 50/30/30 100/1A

Proudový transformátor MXM 50/30/30 100/1A

308,00  bez DPH

Přístrojový transformátor proudu nízkého napětí MXM 50/30/30   100/1A   1VA  CL 0,5   FS5

Katalog ke stažení:
Katalog CT MXM

Návod ke stažení:
Návod CT MXM

 

Transformátory proudu METRA MXM

jsou induktivní měřicí transformátory proudu, fungující na principu přímo úměrné transformace proudových hodnot z primární na sekundární stranu. Mohou tedy být používány pouze v sítích střídavého proudu (AC).

Technické parametry:

Shoda s normami: IEC-61869-1&2 / IEC- 60044 -1

Izolační třída:  E (max. 120°C)

Systémové napětí: max.  720V

Zkušební napětí:

Provedení 40A – 400A je zkoušeno zkušebním napětím 3 kV, 50 Hz

Provedení 400A – 2500A je zkoušeno zkušebním napětím 4 kV, 50 Hz

Pracovní frekvence: 50Hz

Jmenovitý primární proud: 40A až 2500A

Jmenovitý sekundární proud: Standardně 1A nebo 5A

Jmenovitá zátěž: 1—45 VA

Třída přesnosti: Rozsah 40A-80A má přesnost 1%.

          Rozsah 100A-2500A má přesnost 0,5%.

Tepelný zkratový proud (Ith):

60xIn pro průvlekový měřicí transformátor proudu