Převodníky METRA CA střídavého proudu (TRMS)

Převodníky METRA CA střídavého proudu (TRMS)

2 230,00  bez DPH

Převodníky METRA CA střídavého proudu (TRMS)

Katalog ke stažení:
Katalog METRA CA

Návod ke stažení:
Návod METRA CA

 

Kategorie:

Převodníky METRA CV střídavého napětí (TRMS)

Převodníky jsou určeny pro převod skutečné efektivní hodnoty střídavého proudu na měronosný signál ve formě stejnosměrného vnuceného proudu

Technické údaje:

 

pomocné napájení                               40 V až 300 V DC,

40 V až 300 V AC 50/60 Hz

jmenovitý vstupní proud In                 volitelný   1 nebo 5 A

přetížitelnost proudových vstupů      trvalá 1,2 In

krátkodobá 50x In po dobu 1 sekundy

přesnost měření proudu                      ±0,2% In

analogový výstup                                 4…20 mA

doba odezvy výstupu                          < 250 ms

rozsah zátěže výstupu                         0 ≤ R < 15 V/ 23,2mA = 650 Ohm

doba ustálení po připojení napájení 1 minuta

 

hmotnost                                                 max. 120g

rozměry                                                    106,5×65,5×22,5 mm

elektrická pevnost (dle ČSN EN 61010-1)

vstupy proti výstupům                          3700 V, 50Hz/1min

vstupy proti napájení                            3700 V, 50Hz/1min

svorky proti krytu                                    3700 V, 50Hz/1min

Rozsah pracovních teplot                    0 až +45°C

Chyba způsobená okolní teplotou    ±0,1%/10°C (max.) dle ČSN EN 606 88 v rozsahu -0°C až +45°C

Prostředí obyčejné                                 neobsahující mechanické nečistoty, žíravé páry a agresivní plyny

Pracovní poloha                                     libovolná, v otevřeném rozvaděči svislá