NMTP – Převodník VÝKONU AC,TP 0,2 %

NMTP - Převodník VÝKONU AC,TP 0,2 %


Převodníky střídavého výkonu NMTP jsou převodníky jednofázového nebo třífázového střídavého výkonu se dvěma nezávislými analogovými výstupy. Výstup A měří činný výkon, výstup B jalový výkon. Jeden převodník NMTP tak nahradí dva běžné převodníky činného a jalového výkonu. Tím lze dosáhnout výrazné úspory místa.

Pro stanovení cenové nabídky a zaslání objednávky nás kontakujte: mcu@metra.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • napájecí napětí 20V až 260V DC nebo AC 50 Hz/60Hz)
 • spotřeba 3 W při plném zatížení výstupů
 • kmitočet proudu a napětí 45 až 65 Hz
 • přesnost měření výkonu 0,2 % Pn (jmenovitého výkonu)

*) 0,5 % Pn pro jmenovité hodnoty výstupní veličiny I<10mA, U<5V

 • počet měřicích vstupů proudu 1 až 3
 • jmenovitý vstupní proud In volitelný v rozsahu 1 A až 5 A
 • rozsah vstupního proudu 0 až 1,2 In
 • přetížitelnost proudových vstupů

trvalá 1,2x In

krátkodobá 20x In po dobu 1 sekundy

 • počet vstupů napětí 1 až 3
 • jmenovité vstupní napětí volitelné v rozsahu 57,7V až 500 V
 • přetížitelnost napěťových vstupů

- trvalá 120% jmenovitého napětí Un

- krátkodobá 200% Un po dobu 1 sekundy

 • analogové výstupy 2

- proudové 0...20mA; 4...20 mA , na objednávku

0…x mA (x= 5 až 20 mA)

- napěťové 0...10 V nebo na objednávku

0…x V (x= 1 až 10 V)

 • jmenovitá zátěž výstupu

- napěťový výstup Run = Uan / 2mA

- proudový výstup Rin = 5 V/ Ian

(Ian = jmenovitý výstupní proud)

 • povolený rozsah zátěže výstupu

- napěťový výstup Ru větší než 0,25 Run

- proudový výstup odpor smyčky Ri menší než 2xRin

 • maximální výstupní napětí ±13V DC
 • doba ustálení výstupu [0/90%] 100ms

(reakce na jednotkový skok 0 -> 100% jmenovité hodnoty vstupu)

 • doba ustálení po připojení napájení 1 minuta
 • elektrická pevnost (dle ČSN EN 61010-1 )

- vstupy proti výstupům 3700V, 50Hz/1min

- vstupy proti napájení 3700V, 50Hz/1min

- vstupy proti pomocnému napájení 3700V, 50Hz/1min

- svorky proti krytu 3700V, 50Hz/1min

- mezi vstupy 1000 V, 50 Hz/min

 • materiál pouzdra PC/ABS
 • hmotnost max. 200g
 • rozměry 101x114x35 mm
 • rozsah pracovních teplot -25 až +70°C
 • chyba způsobená okolní teplotou

max. ±0,1%/10°C dle ČSN EN 606 88 v rozsahu –25°C až +55°C (+ přídavná chyba způsobená okolní teplotou 0,2% v rozsahu +55°C až +80°C)

 • pracovní poloha libovolná
 • stupeň krytí IP 20
  • Elektromagnetická kompatibilita vyzařování: dle ČSN EN 55011-B
   • odolnost: dle ČSN EN 6100-6-2 ed.3

Bezpečnost podle ČSN EN 61010 – 1 -zařízení třídy ochrany II, kategorie přepětí v instalaci III ( max. napětí proti zemi 300Vef), stupeň znečištění 2