NMTFi – převodník FÁZE A ÚČINÍKU AC

NMTFi - převodník FÁZE A ÚČINÍKU AC


PŘEVODNÍKY FÁZE A ÚČINNÍKU STŘÍDAVÉHO JEDNOFÁZOVÉHO VÝKONU – NMTFi

- v jednofázové síti se dvěma nezávislými analogovými výstupy. Výstup A měří fázi napětí a proudu, výstup B účiník výkonu.

Přednosti:

Jeden převodník NMTFi tak nahradí dva běžné převodníky!

- Krátký dodací termín.

- Zvýšená odolnost proti napěťovým impulsům v síti.

- Napájecí napětí od 20V až 300V DC nebo 24V až 260VAC 50 Hz (60Hz)

Převodníky NMTFi jsou převodníky fáze a účiníku v jednofázové síti se dvěma nezávislými analogovými výstupy. Výstup A měří fázi napětí a proudu, výstup B účiník výkonu. Jeden převodník NMTFi tak nahradí dva běžné převodníky. Tím lze dosáhnout výrazné úspory místa.

Proudový vstup je galvanicky oddělen od výstupů a od napájení. Jmenovitý vstupní proud lze nastavit libovolně v rozsahu od 1A do 5A. Napěťový vstup je galvanicky oddělen od výstupů a od napájení. Jmenovité vstupní napětí lze zvolit v rozsahu 57,7 V až 500 V.

Výstupem je stejnosměrný proud nebo napětí s volitelným rozsahem. Na objednávku je možné nastavit libovolný rozsah výstupní veličiny do maximální hodnoty 20mA nebo 10V.

Převodník má moderní napájecí zdroj, který zpracuje pomocné napájecí napětí střídavé 50 Hz až 60 Hz v rozsahu 24V až 230V, stejnosměrné v rozsahu 20 až 300V. Převodníky NMTU/F jsou konstruovány v plastovém pouzdru s upínacím zařízením umožňujícím samostatnou montáž na lištu DIN 46 277 (35mm). Svorkovnice, umožňující připojení vodičů průřezu 0,5 až 4 mm2, se zasouvají do konektorů umístěných v protilehlých stranách pouzdra.

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • napájecí napětí 20V až 300V DC nebo 24V až 260VAC 50 Hz (60Hz)
 • spotřeba 3 W při plném zatížení výstupů
 • počet vstupů napětí 1
 • jmenovité vstupní napětí volitelné v rozsahu 57,7V až 500 V
 • přetížitelnost napěťového vstupu 120% jmenovitého napětí Un

krátkodobá 200% Un po dobu 1 sekundy

 • počet vstupů proudu 1
 • jmenovitý vstupní proud In volitelný v rozsahu 1 A až 5 A
 • rozsah vstupního proudu 0 až 1,2 In (jmenovitý proud)
 • přetížitelnost proudového vstupu 1,2x In, krátkodobá 20x In po dobu 1 sekundy
 • rozsah měření fáze ± 60°, ± 90°, ± 120°
 • přesnost měření fáze ±0,02°
 • rozsah měření účiníku cos φ 0,5 cap ... 1 ... 0,5 ind
 • přesnost měření účiníku cos φ ±0,002
 • analogové výstupy 2

proudové 0...20mA; 4...20 mA , nebo 0…x mA (x= 5 až 20 mA)

napěťové 0...10 V nebo 0…x V (x= 1 až 10 V)

 • jmenovitá zátěž výstupu

napěťový výstup Run = Uan / 2mA

proudový výstup Rin = 5 V/ Ian (Ian = jmenovitý výstupní proud)

 • povolený rozsah zátěže výstupu

napěťový výstup Ru větší než 0,25 Run

proudový výstup odpor smyčky Ri menší než 2xRin

 • doba ustálení po připojení napájení 1 minuta
 • elektrická pevnost (dle ČSN EN 61010-1 )

vstupy proti výstupům, vstupy proti napájení, vstupy proti pomocnému napájení,

svorky proti krytu 3700V, 50Hz/1min

mezi vstupy 1000 V, 50 Hz/min

 • materiál pouzdra PC/ABS
 • hmotnost max. 200g
 • rozměry 101x114x35 mm
 • rozsah pracovních teplot -25 až +70°C
 • pracovní poloha libovolná
 • stupeň krytí IP 20
 • Elektromagnetická kompatibilita vyzařování: dle ČSN EN 55011-B odolnost dle ČSN EN 6100-6-2 ed.3
 • Bezpečnost podle ČSN EN 61010 – 1 zařízení třídy ochrany II, kategorie přepětí v instalaci III (max. napětí proti zemi 300Vef), stupeň znečištění 2

Objednací kód

Šestimístný kód definuje parametry vstupů a výstupů. Parametry X je nutné v objednávce přesně specifikovat.

Objednávání

NMTFi

*

*

*

*

*

*

Jmenovité vstupní napětí [ V ]

100/ √3

1

110/ √3

2

100

3

110

4

230

5

400

6

jiný

X

Jmenovitý vstupní proud [ A ]

1,0

1

2

2

5

5

jiný

X

Rozsah měření fáze

± 60°

1

± 90°

2

± 120°

3

jiný

X

Rozsah měření účiníku

0,5 C ... 1 ... 0,5 L

1

jiný

X

Výstup A fáze

0…10…20 mA

1

4 …12…20 mA

2

0… 5 …10 V

3

jiný

X

Výstup B účiník

0…10…20 mA

1

4 …12…20 mA

2

0… 5 …10 V

3

jiný

X

Výrobce

METRA BLANSKO s.r.o. IČ: 023 56 180

Pražská 2536/7 DIČ: CZ02356180

67801 Blansko Web: www.metra.cz