METRA DELTA ENERGY Programovatelný digitální panelový měřicí přístroj

METRA DELTA ENERGY Programovatelný digitální panelový měřicí přístroj

3 211,00  bez DPH

METRA DELTA ENERGY

Vlastnosti výrobku:

 • Měření skutečné efektivní hodnoty (True RMS)
 • Konfigurace přístroje po komunikační lince s protokolem MODBUS:
  • Nastavení přístroje je možno konfigurovat lokálně tlačítky na předním panelu, po vstupu do programovacího režimu, nebo dálkově protokolem MODBUS (RS485).
  • Komunikační parametry linky MODBUS je možno nastavovat pouze lokálně, tlačítky na předním panelu, v programovacím režimu přístroje.
 • Možnost ukládání parametrů do paměti
  • Přístroj ukládá minimální a maximální hodnoty napětí napájecího systému, proud systému, počet provozních hodin, čas aktivace (ON hour) & počet přerušení. Hodnoty jsou aktualizovány vždy po 60 sekundách.
 • a další

Ke stažení:

KL METRA DELTA ENERGY

 

 

 

 

Dostupné na objednávku

Katalogové číslo: M_DELTA ENERGY Kategorie:

METRA DELTA ENERGY

Použití:

Multifunkční měřicí přístroj Delta Energy měří důležité elektrické parametry ve trojfázové čtyřvodičové a trojfázové třívodičové síti. Nahrazuje celou řadu analogových panelových měřicích přístrojů. Měří vybrané elektrické parametry jako např. střídavé napětí, střídavý proud, frekvenci, činný, jalový a zdánlivý výkon, import & export energie, a celou řadu dalších parametrů.

Charakteristické vlastnosti:

 • Rychlá & jednoduchá instalace západkovým uchycením do panelu
 • Měření skutečné efektivní hodnoty (true RMS)
 • Komunikace protokolem MODBUS (RS485). (volitelné příslušenství)
 • Pulzní výstup / výstup s alarmovým spínačem (volitelné příslušenství)
 • Třířádkový čtyřmístný, vysoce jasný LED displej (do 9999)
 • Převod transformátoru proudu a napětí (CT/VT) programovatelný v místě instalace přístroje
 • Uživatelsky volitelný sekundár transformátoru proudu s výstupem 1A/5A
 • Uživatelsky volitelný sekundár transformátoru napětí, v rozsahu 100 V L-L až 500 V L-L.
 • Uživatelem volitelná síť. Možnosti: 3 fáze, 3 vodiče / 3 fáze, 4 vodiče / jednofázová síť
 • Programovatelný formát energie & čítač energie s přetočením (rollover count)
Měření energie (import & export)

o Činná energie (kWh), jalová energie (kVArh), zdánlivá energie (VAh). Kterýkoli z těchto parametrů je možno přiřadit k volitelnému pulznímu výstupu

Programovatelný formát energie & čítač energie s přetočením (rollover count)

Zákazník může přiřadit dálkově přes MODBUS (RS485) přiřadit formát (jednotku), ve kterém bude energie zobrazována na displeji, a to: W, kW nebo MW. Navíc, zákazník může také nastavit čítač energie s přetočením, od 7 do 14 digitů, v závislosti na formátu energie. Po zaplnění čítače dojde k jeho přetočení na nulu.

Opční pulzní výstup / alarmový spínač (reléový výstup)

Přístroj je možno naprogramovat jako pulzní výstup (Pulse output) nebo alarmový spínač (Limit switch).
Pulzní výstup: výstup takto označení je tvořen bezpotenciálovým, velmi rychlým reléovým kontaktem, který je možno využít jako akční prvek pro externí mechanický čítač určený k měření energie.