ODBORNÁ ŠKOLENÍ – SEMINÁŘE

Dovolujeme si Vás pozvat na odborné školení, které se uskuteční online v rámci spolupráce se školící agenturou L.P.EElekro.

Nová TNI 33 2000-4-41 a TNI 33 2000-6 – seznámení s požadavky na revize a revizní zprávy

Požadavky na revize a revizní zprávy dle nových TNI 33 2000-4-41 a TNI 33 2000-6.

Popis školení

Nová TNI 33 2000-6 s účinností od 1. 4. 2020 vysvětluje a doplňuje požadavky ČSN 33 2000-6 ed. 2 po ZMĚNĚ Z2 (z března 2020) na provádění revizí elektrické instalace nízkého napětí ve zvláštních objektech, elektrické instalace průmyslových objektů, elektrické instalace komerčních objektů a elektrické instalace obytných objektů. Mimo jiné tato TNI upřesňuje informace pro stanovení termínů revizí elektrických zařízení a elektroinstalací nn, stanovení dělících míst mezi jednotlivými EZ a instalacemi nízkého napětí a zmiňuje související legislativní dokumenty.

V rámci našeho semináře rozebereme detailně co je obsahem a jaký to má praktický dopad na činnost revizních techniků EZ.

Od 7. 7. 2020 také plně nahradila stávající edici 2 norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem, která specifikuje zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem, ochrany před přímým i nepřímým dotykem (základní ochrana, ochrana při poruše) osob a hospodářských zvířat a ve stanovených případech definuje požadavky pro doplňkovou ochranu. Tyto požadavky dává do souvislosti se stanovenými vnějšími vlivy. (TNI 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3) TNI k této 3. edici byla vydána v srpnu 2020 a zabývá se aplikací požadavků, které norma uvádí do praxe. V rámci semináře se tedy dozvíte, mimo jiné i to, co požaduje nová TNI 33 2000-4-41 a jak postupovat po zrušení rozdělení prostor na normální, nebezpečné a zvláště nebezpečné.

Neváhejte nás kdykoli kontaktovat: mcu@metra.cz

Tým Metra Blansko